Шинни кабеловодещи системи

Распределителен шинопровод

GDA 63-2500А, GDR 100-2500А

Осветителен шинопровод

GLS 25-40-63А

Шинопровод средно напрежение

GMT 7,2-24 kV

Магистрален шинопровод

ISOLSBARRA 630-6300A

Силов шинопровод

K SERIES 1000-5000A

Тролеен шинопровод

PRODUCTOR 50-300А / MULTICONDUCTOR 50-300А